search

Контактна інформація

Адреса (Корпус №1)

Адреса (Корпус №2)

Стіл довідок

(0362) 67-15-12

(0362) 67-15-07

Приймальня

(0362) 67-15-14

Прийомні дні

Понеділок

Середа

Години роботи

9:00 — 18:00

9:00 — 18:00

Обідня перерва

13:00 — 14:00

13:00 — 14:00

Електронна пошта

archive_rv@arch.gov.ua

articles

Ціни на роботи (послуги)

 

Ціни на роботи (послуги), які виконуються на договірних засадах Державним архівом Рівненської області,

що фінансується за рахунок бюджетних коштів. Файл в форматі PDF

  • Роботи  (послуги) із забезпечення збереження та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій
  • Роботи  (послуги)  із  забезпечення збереженості  документів  з  паперовою  основою
  • Роботи (послуги) у сфері використання архівних документів
  • Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовою основою на копіювально-розмножувальних апаратах

 

 

№ з\п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця

виміру

Ціна

(грн., коп.)

1.  Роботи  (послуги) із забезпечення збереження та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій
1.1

Упорядкування документів і справ

   

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:

 

 

 

-

загально державного значення:

 

 

1.1.1.1.

за період більше 10 років

 

1 історична довідка

2366,19

1.1.1.2.

за період від 5 років до 10 років

 

1 історична довідка

1419,71

1.1.1.3.

за період від 1 року до 5 років

 

1 історична довідка

709,85

-

обласного значення:

 

 

 

1.1.1.4.

за період більше 10 років

 

1 історична довідка

1892,95

1.1.1.5

за період від 5 років до 10 років

 

1 історична довідка

1183,10

1.1.1.6

за період від 1 року до 5 років

 

1 історична довідка

473,24

1.1.1.7

за період більше 10 років

 

1 історична довідка

1099,16

1.1.1.8

за період від 5 років до 10 років

 

1 історична довідка

659,50

1.1.1.9

за період від 1 року до 5 років

 

1 історична довідка

197,85

1.1.2

Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ:

 

 

1.1.2.1

загальнодержавного значення

1 інструкція

1735,89

1.1.2.2

обласного значення

1 інструкція

1084,93

1.1.2.3

міського та районного значення

1 інструкція

433,97

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ:

 

 

1.1.3.1

загальнодержавного значення

1 план

867,95

 

1.1.3.2

 

обласного значення

 

1 план

 

433,97

1.1.3.3

міського та районного значення

1 план

216,99

1.1.4

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ (за умови безсистемного зберігання документів в установі):

 

 

1.1.4.1

за фондами

10 од.збер.

3,38

1.1.4.2

у середині фондів – за роками або структурними частинами

10 од.збер.

7,87

1.1.5

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:

 

 

1.1.5.1

управлінської документації:

 

 

1.1.5.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од.збер

9,46

1.1.5.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 од.збер.

20,00

1.1.5.2

творчої документації:

1 од.збер.

14,65

1.1.5.3

науково-технічної документації:

 

 

1.1.5.3.1

текстової:

 

 

1.1.5.3.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од.збер.

10,98

1.1.5.3.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 од.збер.

10,98

1.1.5.3.2

Графічної

10 аркушів

11,00

1.1.5.4

документів особового походження

10 документів

12,90

1.1.5.5

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

50 аркушів

6,49

1.1.5.5.1

з поаркушним переглядом документів

1 од.збер.

5,26

1.1.5.5.2

без поаркушного перегляду

10 од.збер.

8,70

1.1.6

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:

 

 

1.1.6.1

з управлінською документацією

10 аркушів

3,00

1.1.6.2

з творчою документацією

10 аркушів

3,40

1.1.6.3

з науково-технічною документацією:

 

 

1.1.6.3.1

Текстовою

10 од.збер.

23,70

1.1.6.3.2

Графічною

10 аркушів

7,90

1.1.6.4

з документів особового походження

1 од.збер.

4,73

1.1.6.5

на особовий склад

50 аркушів

11,83

1.1.7

Систематизація аркушів у справі:

 

 

1.1.7.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

20,00

1.1.7.2

Машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

100 аркушів

29,32

 

1.1.8

Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо:

 

 

1.1.8.1

текстової документації

10 од.збер.

5,50

1.1.8.2

графічної документації

10 аркушів

11,00

1.1.9

Систематизація графічної документації в середині справ

10 аркушів

11,00

1.1.10

Складання заголовків справ:

 

 

1.1.10.1

управлінської документації

1 заголовок

7,89

1.1.10.2

творчої документації

1 заголовок

15,77

1.1.10.3

науково-технічної документації

1 заголовок

4,73

1.1.10.4

документів особового походження

1 заголовок

9,46

1.1.10.5

на особові справи

10 заголовків

19,70

1.1.11

Написання анотацій

1 анотація

10,98

1.1.12

Складання внутрішніх описів документів у справах:

 

 

1.1.12.1

з управлінською документацією

1 заголовок

2,93

1.1.12.2

з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження

1 заголовок

3,29

1.1.12.3

з графічною науково-технічною документацією

10 заголовків

17,71

1.1.12.4

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

10 заголовків

14,70

1.1.13

Систематизація карток на справи:

 

 

1.1.13.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

5,42

1.1.13.2

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом

10 карток

3,62

1.1.14

Редагування заголовків справ:

 

 

1.1.14.1

з частковим переглядом справ

10 заголовків

14,70

1.1.14.2

без переглядання справ

10 заголовків

8,80

1.1.15

Проставлення архівних шифрів на картках

10 карток

4,34

1.1.16

Фальцювання креслень у справах:

 

 

1.1.16.1

формату більше А-4

10 аркушів

5,90

1.1.16.2

формату більше А-1

10 аркушів

22,00

1.1.17

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

2,75

1.1.18

Підшивання справ:

 

 

1.1.18.1

З управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 од.збер.

8,28

1.1.18.2

з нестандартними аркушами, графічною документацією

1 од.збер.

11,83

1.1.18.3

документів особового походження

1 од.збер.

7,89

1.1.19

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню у папки з клапанами

1 од.збер.

3,00

1.1.20

Нумерація аркушів у справах:

 

 

1.1.20.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

11,00

1.1.20.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

9,47

1.1.20.3

Не стандартих за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

22,00

1.1.20.4

графічної документації

100 аркушів

24,00

1.1.21

Перенумеровування аркушів у справах:

 

 

1.1.21.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

14,00

1.1.21.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

11,00

1.1.21.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

26,00

1.1.21.4

графічної документації

100 аркушів

32,00

1.1.22

Перевіряння нумерації у справах:

 

 

1.1.22.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

4,00

1.1.22.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

4,00

1.1.22.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

10,00

1.1.22.4

графічної документації

10 аркушів

4,40

1.1.23

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

 

 

1.1.23.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкладинка

3,38

1.1.23.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкладинка

4,73

1.1.23.3

особових справ

10 обкладинок

16,90

1.1.24

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

10,50

1.1.25

Систематизація справ у середині фондів установ

10 од.збер.

4,70

1.1.26

Систематизація справ у межах фондів особового походження:

 

 

1.1.26.1

за розділами опису

10 од.збер.

5,50

1.1.26.2

у середині розділів опису

10 од.збер.

5,50

1.1.27

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ:

 

 

1.1.27.1

без проставлення штемпелів

10 од.збер.

6,30

1.1.27.2

з проставленням штемпелів

10 од.збер.

7,90

1.1.28

Картонування справ

10 од.збер.

2,40

1.1.29

Перекартонування справ

10 од.збер.

4,40

1.1.30

Написання ярликів

10 ярликів

14,70

1.1.31

Наклеювання  ярликів на коробки

10 ярликів

11,30

1.1.32

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

10 од.збер.

5,50

1.1.33

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

10 коробок (в’язок)

15,20

1.1.34

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату (ціна застосовується в розрахунках

при транспортуванні справ з одного поверху установи на інший)

10 од.збер.

4,70

1.1.35

Складання описів справ:

 

 

1.1.35.1

на друкарській машинці

1 заголовок

3,14

1.1.35.2

з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

1 заголовок

5,42

1.1.35.3

Рукописних

10 заголовків

21,70

1.1.36

Складання передмов до описів фондів установ:

 

 

1.1.36.1

загально-державного рівня

1 передмова

2366,20

1.1.36.2

обласного значення

1 передмова

1656,33

1.1.36.3

міського, районного та сільського значення

1 передмова

1183,10

1.1.37

Складання списків скорочених слів до описів

1 список, що включає до 30 найменувань

54,96

1.1.38

Оформлення описів

1 опис

219,83